Ograniczenie działania obiektów maga inn

2020-03-19

W zwi?zku z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego obiekty maga inn wstrzymuj? oferowanie noclegów.