Otwarcie maga inn w Gliwicach przy ulicy Łabędzkiej

2020-01-27

Kolejny obiekt noclegowy maga inn powstaje przy ulicy ?ab?dzkiej w Gliwicach. Trwaj? ju? ostatnie prace porz?dkowe wokó? dwóch kontenerów maga inn. Ju? od 30 stycznia br. do dyspozycji go?ci oddajemy cztery dwuosobowe modu?y mieszkalne wyposa?one w podwójne ?ó?ka pi?trowe i dwa jednoosobowe modu?y mieszkalne wyposa?one w szerokie (120x200) ?ó?ka pojedyncze. 

Ka?dy modu? mieszkalny posiada ogrzewanie pod?ogowe, indywidualnie sterowan? klimatyzacj? i ?azienk? z kabin? prysznicow?.

Wszystkie modu?y mieszkalne wyposa?one s? w tv, stoliki krzes?a. Modu?y jednoosobowe posiadaj? tak?e lodówki.

Na zmotoryzowanych go?ci czeka 6 miejsc parkingowych.

maga inn w Gliwicach, to doskona?a lokalizacja po?o?ona nie tylko w niewielkiej odleg?o?ci od Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale te? ?wietnie skomunikowana ze Stref? Ekonomiczn? i centrum miasta transportem publicznym.