Aktualności

Ograniczenie działania obiektów maga inn

2020-03-19

W zwi?zku z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie og?oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego obiekty maga inn wstrzymuj? oferowanie noclegów.

czytaj więcej

Zapraszamy do składania rezerwacji w obiekcie maga inn w Gliwicach

2020-02-03

30 stycznia br. otworzyli?my mo?liwo?? sk?adania rezerwacji w naszym obiekcie maga inn w Gliwicach.

Zapraszamy wszystkich odwiedzaj?cych Gliwice do skorzystania z naszej oferty.

czytaj więcej

Otwarcie maga inn w Gliwicach przy ulicy Łabędzkiej

2020-01-27

Kolejny obiekt noclegowy maga inn powstaje przy ulicy ?ab?dzkiej w Gliwicach. Trwaj? ju? ostatnie prace porz?dkowe wokó? dwóch kontenerów maga inn. Ju? od 30 stycznia br. do dyspozycji go?ci oddajemy cztery dwuosobowe modu?y mieszkalne wyposa?one w podwójne ?ó?ka pi?trowe i dwa jednoosobowe modu?y mieszkalne wyposa?one w szerokie (120x200) ?ó?ka pojedyncze. 

Ka?dy modu? mieszkalny posiada ogrzewanie pod?ogowe, indywidualnie sterowan? klimatyzacj? i ?azienk? z kabin? prysznicow?.

Wszystkie modu?y mieszkalne wyposa?one s? w tv, stoliki krzes?a. Modu?y jednoosobowe posiadaj? tak?e lodówki.

Na zmotoryzowanych go?ci czeka 6 miejsc parkingowych.

maga inn w Gliwicach, to doskona?a lokalizacja po?o?ona nie tylko w niewielkiej odleg?o?ci od Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale te? ?wietnie skomunikowana ze Stref? Ekonomiczn? i centrum miasta transportem publicznym.

czytaj więcej

Nowe obiekty maga inn w produkcji.

2019-05-06

Wyka?czamy ju? kolejne cztery obiekty maga inn, które nied?ugo stan? si? wygodnymi obiektami noclegowymi - prosimy czeka? na informacj? o kolejnych lokalizacjach.

czytaj więcej

Nowe lokalizacje maga inn!

2019-04-25

Ju? w maju zostan? otwarte pierwsze obiekty maga inn na Dolnym ?l?sku!

czytaj więcej